Litt lek

Det går en unge lekeplassen til
og setter seg i husken som der står.
Det mørkner. Snart i livet natten rår.
Alene sitter ungen og er snill.

Nå er det blitt for sent for dagens spill.
Og ungen husker. Att og fram det går.
Nå lekeplassens liv for ungen står.
Nå kan i husken ungen bli litt vill.

Så slutter ungen og står hastig opp.
Helt plutselig ble det med leken stopp.
Det er blitt kveld, og dagen er forbi.

Og ungen går fra lekeplassens topp.
Om litt, når ungen legger ned sin kropp
i sengen vil den unge være fri.