Jeg er så flink

Jeg er så flink, det synes jeg,
til det å alltid passe seg!
For jeg er veldig flink til alt.
Men opptrer som om jeg er kalt
til det å prøve å få til.
Men jeg får til hva enn jeg vil!
Så jeg er ikke riktig klok
og leses som en åpen bok.

Jeg vil så gjerne være rett!
Og også det er for meg lett.
Jeg sier det er vanskelig
og at det jo er ønskelig,
men alle vet at i min tekt
er det å være helt perfekt!
Så alle synes jeg er bra
og at jeg kommer månen fra.