Jeg er fri

Jeg går rundt og pleier sinnet,
ser på barn, og ordner minnet.
Jeg ser på det tre som plagdes,
hvor en overvinning lagdes.

Jeg ser på den grein som knektes,
hvor den neste dermed vektes.
Og jeg tenker at jeg klarer
alt det vonde jeg erfarer!