Ingen tvil

En vil så gjerne opp
og være helt på topp!
Det er fordi en fritt
kan se, som våken blitt!

En vil så gjerne ned
til dypet og ha fred!
Det er fordi en vet
at søvn er herlighet!

Så det er selvsagt så
at man må frelsen nå.
For ellers var det slik,
at en var fattig, rik!