Grip dagen

Dagene kommer, og dagene går.
Livet er ikke den makt som du får.
Livet er lysten, og tenker du slik
vil du vel helst ikke være så rik.

Det bør vel helst ikke være din glød
å ta i eie og slik legge død.
Dagene kommer og dagene går.
Artig er det om et skue du får.