Galskap

Jeg er gal, jeg er slett ikke veldig normal.
Så jeg kan ikke, egentlig, være befal.
Jeg er slik, at jeg tror hele tiden jeg er
hele verden som er ualminnelig kjær.

Og i verden som er finnes svært mye rart.
Så at jeg blir forfulgt er helt sikkert og klart.
Og jeg kan ikke da være sånn jovial.
Så det er på det rene at jeg er svært gal.