Fred kan være så mangt

Ofte er det sånn at freden
ikke er men følger gleden.
Fred er det å kunne akte
er det sånn at en må makte.