Dønningen

Det er så at bølgens dønning
ikke tenker på belønning.
Likevel vil den ta steget,
det fordi den er beveget.

Og på det kan vi fundere,
heller enn å sekundere.
Dønningen er ikke stresset.
Veldig våt den føler presset.