Det å være uordentlig

Ei å kunne synet stille
kan i grunnen være ille.
Se på treet, hvor det smerter
ei å glede alle hjerter!

Rot og stamme og så blad
var fint levert og treet glad.
Men treet får jo bladet først!
På applaus det virker tørst.