Det å føre bak lyset

Det er ikke så greit når du ingen ting vet.
Det å gi deg å vite er vist kjærlighet.
For da kan du beskytte deg. Og du kan få
at du som en selvstendig for noe kan rå.

Det er Satan som fører bak lyset og gir
at du ingen ting får til og ingen ting blir.
Det er Satan som dreper ved sannheten tatt
fra et menneske slik at den ei tar det fatt.