Bergstaden

Er staden bygget på et fjell
kan intet skjule byens vell,
men hva den byr på vil bli gjort
til skikk og skue ganske fort.